Τα σαρκώματα αποτελούν ένα σπάνιο είδος καρκίνου, με επιδημιολογικά κριτήρια. Ωστόσο, παρατηρούνται μεγάλες επιδημιολογικές διαφορές κι ανάμεσα στους διάφορους ιστότυπους σαρκωμάτων: περίπου το 50% των σαρκωμάτων που διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο αντιστοιχούν σε ένα από τα εννέα συχνά σαρκώματα, ενώ στο υπόλοιπο 50% συγκεντρώνονται πάνω από 70 διαφορετικοί ιστότυποι, ο καθένας από τους οποίους θεωρείται σπάνιο ή πολύ σπάνιο σάρκωμα.

Η συνολική παγκόσμια εμπειρία στη θεραπεία αυτών των σαρκωμάτων είναι περιορισμένη και τα θεραπευτικά πλάνα δεν είναι ευρέως συμφωνημένα, με αποτέλεσμα να έχουν συνήθως χειρότερη πρόγνωση από τα συχνά σαρκώματα, η θεραπεία τους να είναι ελλιπής κι η κλινική έρευνα να είναι σχεδόν απούσα.  

Οι ιδιαιτερότητες του κάθε ιστότυπου απαιτούν βαθιά γνώση στη διάγνωση και στην αντιμετώπισή τους. Καμία θεραπεία δεν πρέπει να εφαρμοστεί, εάν η διάγνωση ενός σπάνιου σαρκώματος δεν έχει επιβεβαιωθεί από τουλάχιστον έναν εξειδικευμένο παθολογοανατόμο. Οι θεραπείες κι η πρόγνωση αυτών των σπάνιων σαρκωμάτων διαφέρουν τόσο, που η αντιμετώπισή τους από μη εξειδικευμένους ιατρούς αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες κινδύνου.

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να μάθετε περισσότερα για τα σπάνια σαρκώματα:Κυψελιδικό σάρκωμα μαλακών μορίων (Alveolar soft part sarcoma)


Χόρδωμα (Chordoma)


Εξωσκελετικό μυξοειδές χονδροσάρκωμα (Extraskeletal myxoid chondrosarcoma)


Επιθηλιοειδές αιμαγγειοενδοθηλίωμα (Epithelioid hemangioendothelioma)


Διαυγοκυτταρικό σάρκωμα (Clear-cell sarcoma)


Σάρκωμα Kaposi (Kaposi's sarcoma)


Σάρκωμα έσω χιτώνα (Intimal sarcoma)