Τα σαρκώματα που αναπτύσσονται στα οστά, προέρχονται από τους διάφορους ιστούς που σχηματίζουν τον σκελετό του ανθρώπινου οργανισμού.

Ο στηρικτικός/συνδετικός ιστός, το υλικό από το οποίο αποτελούνται τα οστά, ονομάζεται οστίτης ιστός. Είναι χαρακτηριστικά σκληρός κι άκαμπτος, λόγω της οστικής ουσίας που παράγουν τα κύτταρα του ιστού. Παρά την άφθονη παρουσία της οστικής ουσίας, κυρίως κολλαγόνο κι άλατα ασβεστίου, ο οστίτης είναι ένας ζωντανός ιστός με ζωντανά κύτταρα, που λέγονται οστεοβλάστες, οστεοκύτταρα κι οστεοκλάστες. Το οστεοσάρκωμα κι ο μεγαλοκυτταρικός όγκος αναπτύσσονται από αυτό τον ιστό.

Ο χόνδρινος ιστός είναι συμπαγής και σκληρός, αλλά εύκαμπτος. Βρίσκεται στις αρθρώσεις κι αποτελείται από χόνδρινη ουσία, κυρίως κολλαγόνο, και τα κύτταρά του λέγονται χονδροβλάστες. Από αυτά τα κύτταρα προέρχεται το χονδροσάρκωμα.

Υπάρχουν άλλα σαρκώματα των οστών, όπως το σάρκωμα Ewing ή το χόρδωμα, που πιθανώς αναπτύσσονται από υπολείμματα εμβρυϊκών ιστών.

Τέλος, υπάρχουν και σαρκώματα που συνήθως εντοπίζονται στα μαλακά μόρια που σε κάποιες περιπτώσεις αναπτύσσονται μέσα στα οστά, όπως τα σαρκώματα των αιμαγγείων, τα σαρκώματα των λείων μυών ή του λίπους.

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να μάθετε περισσότερα για τα συχνά σαρκώματα των οστών:Οστεοσαρκώμα (Osteosarcoma)


Γιγαντοκυτταρικός όγκος του οστού (Giant-cell bone tumor)


Χονδροσάρκωμα (Chondrosarcoma)


Σάρκωμα Ewing (Ewing's sarcoma)


Χόρδωμα (Chordoma)