Το συνοβιακό σάρκωμα είναι ένα σχετικά συχνό σάρκωμα που εμφανίζεται στα άκρα ατόμων νεαρής ηλικίας, συνήθως γύρω στα 35 έτη. Το πρώτο σύμπτωμα είναι η ψηλάφηση μιας μάζας, πολλές φορές επώδυνης, η οποία μεγαλώνει αργά επί 2 έως 4 χρόνια.

Το κύτταρο προέλευσης του συνοβιακού σαρκώματος είναι άγνωστο κι ενώ η πιο συχνή εντόπιση είναι τα άκρα, μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, ακόμα και σε όργανα όπως η καρδιά, οι πνεύμονες, το γαστρεντερικό σύστημα κ.ά. Το συνοβιακό σάρκωμα φέρει σχεδόν πάντα μια συγκεκριμένη μετάλλαξη, που η εντόπισή της αποτελεί διαγνωστική επιβεβαίωση. Ωστόσο, δεν υπάρχει προς το παρόν μια στοχευμένη θεραπεία εναντίον αυτής της μετάλλαξης.

Η διάγνωση απαιτεί μια μαγνητική τομογραφία και μια βιοψία του όγκου σε όλες τις περιπτώσεις. Το θεραπευτικό χειρουργείο πρέπει να πραγματοποιηθεί πάντα από χειρουργό ή ορθοπεδικό εξειδικευμένο στην αντιμετώπιση των σαρκωμάτων και με την υποστήριξη μιας ομάδας εξειδικευμένων ιατρών. Η χρήση της επικουρικής ακτινοθεραπείας και της χημειοθεραπείας δεν είναι ωφέλιμη για όλους τους ασθενείς κι η εφαρμογή τέτοιων θεραπευτικών χειρισμών πρέπει να αποφασιστεί από εξειδικευμένους ιατρούς πριν το χειρουργείο και βάσει του υπολογισμού παραμέτρων σχετιζόμενων με τον όγκο και με τον ασθενή. 

Η πρόγνωση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως την εντόπιση, το μέγεθος του όγκου και την ακριβή διάγνωση από εξειδικευμένο παθολογοανατόμο. Σημαντικοί παράγοντες είναι επίσης η ηλικία του ασθενούς, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της βιοψίας και κάποιες διαταραχές του γονιδιώματος του όγκου.