Το προβάλλον δεματοϊνοσάρκωμα (DFSP από το όνομά του στα αγγλικά) είναι ένα είδος ινοσαρκώματος που αναπτύσσεται στην επιφάνεια του δέρματος. Είναι ένα σχετικά συχνό σάρκωμα που συναντάται σε άτομα 30-60 ετών κι εμφανίζονται κυρίως στον κορμό του σώματος, στους ώμους και στη λεκάνη. Είναι ένας όγκος τοπικά επιθετικός, δηλαδή, μεγαλώνει και διηθεί τα όργανα που βρίσκονται γύρω του, αλλά δε δημιουργεί μεταστάσεις.

Η διάγνωση απαιτεί μια μαγνητική, για να επιβεβαιωθεί το βάθος της διήθησης, και μια βιοψία. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, επειδή πρόκειται για ένα πολύ επιφανειακό σάρκωμα, ο όγκος είναι πολύ μικρός κι η ίδια η βιοψία αποτελεί ταυτοχρόνως και τον θεραπευτικό χειρισμό. Πιο συχνά, όμως, η θεραπεία είναι ένα κατάλληλο χειρουργείο, πραγματοποιημένο πάντα από έναν χειρουργό με εξειδίκευση στη θεραπεία των σαρκωμάτων.

Το DFSP είναι χημειοανθεκτικό και δεν ανταποκρίνεται στις γνωστές χημειοθεραπείες. Ωστόσο, το 90% αυτού του τύπου των σαρκωμάτων φέρει μια συγκεκριμένη μετάλλαξη, που το καθιστά ευαίσθητο στη στοχευμένη θεραπεία ιματινίμπη. Η ιματινίμπη είναι αναστολέας πολλαπλών πρωτεϊνών, εκ των οποίων της πρωτεΐνης PDGFR, που βρίσκεται ενισχυμένη στο DFSP, λόγω της συγκεκριμένης μετάλλαξης. Επομένως, το συγκεκριμένο φάρμακο είναι η θεραπεία πρώτης επιλογής για τους ασθενείς με μη χειρουργήσιμο DFSP.

Η πιθανότητα τοπικής υποτροπής δεν εκμηδενίζεται, με περιπτώσεις τοπικής υποτροπής ακόμα και 5 έτη μετά το χειρουργείο. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, το DFSP μπορεί να αποκτήσει χαρακτηριστικά ινοσαρκώματος, με δυνατότητα μετάστασης.