Το αδιαφοροποίητο πλειόμορφο σάρκωμα (UPS από το όνομά του στα αγγλικά) είναι ένα σάρκωμα ασαφούς προέλευσης. Η πρωτοπαθής εστία μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, ενώ η πιο συνηθισμένη εντόπιση είναι ο μηρός.

Το UPS παρουσιάζεται συνήθως ως μια ανώδυνη μάζα που μεγαλώνει. Όπως με οποιοδήποτε άλλο σάρκωμα, η διάγνωσή του απαιτεί, μετά από μια μαγνητική, μια βιοψία. Η διάγνωση UPS είναι διάγνωση εξ αποκλεισμού, δηλαδή, πρέπει να έχουν αποκλειστεί με κάθε μέθοδο άλλες πιθανές διαγνώσεις όπως, μεταξύ άλλων, πλειόμορφα λιποσαρκώματα ή λειομυοσαρκώματα, μυξοειδείς όγκοι, λέμφωμα. Η μελέτη της βιοψίας από έναν παθολογοανατόμο εξειδικευμένο στη διάγνωση σαρκωμάτων είναι απαραίτητη. 

Η θεραπεία πρώτης επιλογής είναι το χειρουργείο, πραγματοποιημένο πάντα από εξειδικευμένο χειρουργό, με την υποστήριξη μιας εξειδικευμένης πολυεπιστημονικής ομάδας. Η εφαρμογή εισαγωγικής ή επικουρικής θεραπείας θα εξαρτηθεί από παραμέτρους που σχετίζονται με την ιστολογική διάγνωση και με τον ασθενή. Το συνολικό θεραπευτικό πλάνο πρέπει να έχει προγραμματιστεί από την πολυεπιστημονική ομάδα εξειδικευμένων ιατρών εκ των προτέρων, αμέσως μετά τη βιοψία και πριν από οποιαδήποτε επέμβαση.

Το UPS είναι ένα σάρκωμα υψηλού βαθμού κακοήθειας και περίπου το 30% των ασθενών παρουσιάζουν υποτροπή της νόσου, είτε τοπικά ή/και μεταστατικά, μέσα στους πρώτους 12 με 24 μήνες μετά το χειρουργείο.