Το αγγειοσάρκωμα είναι σάρκωμα που αναπτύσσεται από το ενδοθήλιο των αγγείων. Είναι από τα πιο συχνά σαρκώματα του δέρματος, ενώ μπορεί να εμφανιστεί και σε άλλα σημεία του σώματος, όπως στον μαστό, στην καρδιά και στα οστά. Στο δέρμα, παρουσιάζεται σαν μικρά αιμαγγειώματα που επεκτείνονται αργά, ενώ σε άλλα σημεία πρόκειται για μεγάλες, επώδυνες μάζες με γρήγορη εξέλιξη.

Όπως και με οποιοδήποτε άλλο σάρκωμα, η διάγνωσή του απαιτεί, μετά από μια μαγνητική, μια βιοψία. Η χρήση της εισαγωγικής χημειοθεραπείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και δε χορηγούνται τα ίδια φάρμακα σε όλες τις περιπτώσεις. Επομένως, η εισαγωγική χημειοθεραπεία πρέπει να εφαρμόζεται από ογκολόγο εξειδικευμένο στα σαρκώματα. 

Η πιο αποτελεσματική θεραπεία είναι το χειρουργείο, πραγματοποιημένο πάντα από εξειδικευμένο χειρουργό, με την υποστήριξη μιας εξειδικευμένης πολυεπιστημονικής ομάδας. Στις περιπτώσεις όπου το χειρουργείο δεν είναι εφικτό, η ριζική ακτινοθεραπεία επιτυγχάνει παρόμοια αποτελέσματα.

Παρά την τοπική θεραπεία, το αγγειοσάρκωμα είναι πολύ επιθετικό σάρκωμα κι ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών παρουσιάζει μεταστάσεις μέσα στα 5 έτη μετά το χειρουργείο. Οι ασθενείς αυτοί θα λάβουν χημειοθεραπεία, η οποία πρέπει να προσαρμόζεται σε κάθε περίπτωση.