Ως ραβδοειδής όγκος αναγνωρίζονται διάφορα σαρκώματα που εμφανίζονται σε διάφορα σημεία του σώματος στα πρώτα έτη της ζωής, συνήθως σε νεογέννητα. Είναι ένα επιθετικό σάρκωμα, με πολύ γρήγορη ανάπτυξη και δυσμενή πρόγνωση.

Το θεραπευτικό πλάνο είναι συνήθως χρονικά εκτεταμένο κι απαιτεί χειρουργείο και σχήματα πολυχημειοθεραπείας, σε υψηλές δόσεις. Η ακτινοθεραπεία κι η αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων έχουν επίσης δοκιμαστεί, με διάφορα αποτελέσματα. Υπάρχουν πολλά σχήματα θεραπείας, αλλά δεν υπάρχει προς το παρόν ομοφωνία για το ποιο είναι το πιο ωφέλιμο.

Με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του συγκεκριμένου σαρκώματος και την αξιολόγηση της απόδοσης των θεραπευτικών επιλογών, δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Μητρώο Ραβδοϊδών Όγκων (EU-RHAB), που σκοπεύει, επίσης, στη συγκέντρωση περιστατικών και τον ενδεχόμενο σχεδιασμό κλινικών μελετών, για να βελτιώσει την επιβίωση των ασθενών.