Ο παθολόγος-ογκολόγος είναι ο ειδικός ιατρός που γνωρίζει τις ενδείξεις και τις παρενέργειες των συστηματικών θεραπειών. Ο ογκολόγος συμμετέχει στο σχεδιασμό του θεραπευτικού πλάνου, στις εισαγωγικές κι επικουρικές θεραπείες και στην παρακολούθηση των ασθενών. Λόγω του υψηλού ποσοστού υποτροπής μετά το χειρουργείο, η παρακολούθηση από ογκολόγο, σε συνδυασμό με την παρακολούθηση από χειρουργό ή/και ακτινοθεραπευτή, είναι απαραίτητη. Οι περισσότεροι ασθενείς με υποτροπή θα χρειαστούν μια συστηματική θεραπεία. Στις περιπτώσεις όπου η υποτροπή δεν επιδέχεται τοπικής αντιμετώπισης, αλλά και στις σπάνιες περιπτώσεις μεταστατικού σαρκώματος κατά τη διάγνωση, χορηγούνται συστηματικές θεραπείες κι ο παθολόγος-ογκολόγος είναι το σημείο αναφοράς για τον ασθενή.

Μια συστηματική θεραπεία είναι εκείνη που φτάνει στο αίμα και μπορεί να κυκλοφορεί στο σώμα, ώστε να δρα ταυτόχρονα στα διάφορα συστήματα του οργανισμού. Υπάρχουν διαφορετικά είδη συστηματικής θεραπείας που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία των σαρκωμάτων κι η ένδειξή τους εξαρτάται από τον ιστότυπο σαρκώματος κι από την επέκταση της νόσου. 

Σε γενικές γραμμές, η συστηματική θεραπεία μπορεί να κατανεμηθεί σε:

Χημειοθεραπεία: Τα φάρμακα που δρουν στα κύτταρα με υψηλό δείκτη πολλαπλασιασμού και τα καταστρέφουν.

Στοχευμένη θεραπεία: Τα φάρμακα που αναγνωρίζουν μια μετάλλαξη στο DNA του όγκου και δρουν καταστέλλοντας τη δράση αυτής της μετάλλαξης.

Αντιαγγειογενετική θεραπεία: Τα φάρμακα που επηρεάζουν τα αγγεία που τροφοδοτούν τον όγκο, προκαλώντας την ασφυξία του. 

Ανοσοθεραπεία: Τα φάρμακα που προκαλούν μια έξαρση του ανοσοποιητικού συστήματος, ώστε να επιτεθεί πιο αποτελεσματικά τα καρκινικά κύτταρα.