Τα σαρκώματα που αναπτύσσονται από τις ωοθήκες είναι πολύ σπάνια. Τα πιο συχνά είναι το αδενοσάρκωμα και το ενδομητρικό στρωματικό σάρκωμα, και τα δυο σε περιπτώσεις προϋπάρχουσας ενδομητρίωσης. Στις ωοθήκες συναντώνται, επίσης, μεμονωμένες περιπτώσεις με λειομυοσάρκωμα.

Οι στρωματικοί όγκοι των ωοθηκών, παρά την ανάπτυξή τους από στρωματικά κύτταρα, δε θεραπεύονται ως σαρκώματα, διότι το μέρος του στρώματος των ωοθηκών δεν είναι μόνο συνδετικός ιστός, αλλά ενεργός ιστός με παραγωγή ορμονών που συμμετέχουν στην ανάπτυξη των γυναικών και την αναπαραγωγή. Οι στρωματικοί όγκοι των ωοθηκών είναι συνήθως ενεργοί (παράγουν υπερβολική ποσότητα ορμονών), προκαλώντας ενδοκρινολογικά συμπτώματα και σύνδρομα.