Το αδιαφοροποίητο σάρκωμα μήτρας (UUS, από το όνομά του στα αγγλικά) είναι επιθετικό σάρκωμα που αναπτύσσεται από το ενδομήτριο της μήτρας. Είναι μια επιθετική μορφή του ενδομητρικού στρωματικού σαρκώματος, με δυσμενέστερη πρόγνωση.

Η θεραπεία του απαιτεί εκτεταμένο χειρουργείο, επικουρική ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία.